Sälja fakturor för att öka likviditeten

Småföretagare ställs ofta inför en utmaning när en stor kund ber om en förfallodag långt fram i tiden. Givetvis är det fritt att säga nej, men då gör man sig också lite mindre attraktiv för kunden att göra affärer med. De flesta småföretagare vill nog väldigt gärna kunna erbjuda en generös betalningstid på fakturan – men det är inte alltid så lätt.

Generösa betalningstider kan, speciellt vid större uppdrag, hämma likviditeten markant. En del vill gärna göra affärer med större kunder, men behöver ibland avstå, eftersom man helt enkelt inte har råd att vänta i en månad – eller mer – på att betalningen kommer in.

För många blir det något av ett dilemma. Å ena sidan finns möjligheten för verksamheten att växa, men också riskerna med en låg likviditet. Beslutet är inte alltid lätt – i synnerhet inte för start-ups och småföretag med en liten buffert.

För många blir lösningen fakturaköp. I Sverige finns många företag som erbjuder fakturaköp – det vill säga att du säljer din faktura till dem och får betalt direkt. Det kommer till ett pris, naturligtvis. Frågan är alltså om du är beredd att betala för bättre likviditet, eller inte. Hur mycket fakturaköp kostar varierar.

En faktor som spelar in är huruvida du säljer med eller utan regress. Säljer du med regress, så tar företaget som köper fakturan en mindre risk under factoring och fakturaköp, eftersom du behöver köpa tillbaka fakturan om kunden inte skulle betala. Säljer du utan regress tar företaget som köper fakturan en större risk – och du lär betala därefter.

Fakturaköp är något som många småföretagare inte känner till. Det används kanske oftare av lite större företag, men kan i allra högsta grad vara aktuellt även för mindre entreprenörer. Kontentan är att du minskar gapet mellan tillfället du erbjuder tjänsten eller varan, och tillfället då du får betalt. En stor affär innebär allt som oftast stora utlägg. För en start-up, kan det vara avgörande att sälja fakturan, för att på så vis få råd att betala utgifter under tiden.

Att komma igång är enkelt. Hitta ett företag som köper fakturor och ta kontakt med dem. Du kan till exempel söka på termer som ”fakturaköp”, ”sälja fakturor” eller ”factoring” på nätet. Det är alltså främst inte ett sätt att hantera kunder som inte betalar – factoringföretagen är snarare intresserade av att köpa fakturor till kunder med god betalningsförmåga. Det är en effektiv metod för den som vill öka sitt cash flow.