Jordbegravning – Vanliga frågor

Vad innebär jordbegravning?

Jordbegravning innebär att den person som avlidit placeras i en kista som sedan sänks ner i en grav vid begravning. Vid kremering finns även möjlighet att gräva ner askan men detta klassas alltså inte som jordbegravning. En jordbegravning är därmed alternativet som finns när inte kremering väljs.
Hur fort måste begravning ske?
Oavsett om du väljer jordbegravning eller annan begravningsform måste begravning ske inom 30 dagar. Kontakt tas med en begravningsbyrå direkt efter dödsfallet och därefter hjälper de till med att planera allt samt tar de kontakter som krävs med myndigheter.
Hur många väljer jordbegravning?
En större svensk begravningsbyrå anger att ”2 av 10” väljer jordbegravning. Det är en minskning sedan tidigare. Det som framförallt ökar är kremering samt exempelvis sjöbegravning.
Går det att begravas utan kista?
Nej, när begravning sker utan kremering så krävs det att detta sker med en kista. Man kan alltså inte välja bort detta. Däremot finns stora variationer på de kistor som erbjuds. Allt från mycket billiga och enkla kistor till de betydligt mer exklusiva.
Vad ska kistan vara i för material?
Det enda kravet är att materialet ska vara ”förmultningsbart”. Det går därmed inte med stål, glas eller plast. Trä används främst men i framtiden kanske det även kan erbjudas billigare och enklare kartongalternativ. Det viktiga är däremot att kistan håller för tyngden.
Detta är däremot inget man behöver tänka på när man hos en begravningsbyrå ska välja kista. Alla kistor som erbjuds uppfyller de krav som finns.
Måste begravning ske på begravningsdagen?
Det är ni som anhöriga som avgör hur begravningsceremonin ska ske. Detta planeras tillsammans med en begravningsbyråer. Ni bestämmer därmed när själva gravsättningen ska genomföras. Många väljer att ha ceremonin i ett kapell på kyrkogården varpå man sedan följs åt till graven där kistan sakta sänks ner. Inte sällan är det anhöriga som bär kistan från bilen till gravplatsen men det kan även vara personer som jobbar som kistbärare.
När måste vi bestämma begravningsform?
Vid en första kontakt med begravningsbyrån presenterar de hur processen kommer se ut och vilka olika frågor som bör prioriteras. Ganska tidigt i processen väljs begravningsform eftersom detta i sin tur påverkar flera andra delar i ceremonin. Det kan därmed vara en fördel att man pratat med personen som är sjuk för att höra om det finns åsikter om alternativ.
Följande frågor är enbart några av de som förekommer hos anhöriga som funderar över vilken begravningsform som passar bäst. Prata med en begravningsbyrå om du har fler frågor kring jordbegravning.