Förebygga vattenskador – enkla tips och trix 

Något som är det absolut värsta som kan hända en fastighetsägare är en rejäl vattenskada. Förutom brand är vatten något av det farligaste som kan hända en bostad då det ofta får förödande effekter. Faktum är att ett av de absolut vanligaste problemen personer som äger en bostad upplever idag är fuktrelaterade problem. 

Undersök din nya bostad 

Om du köper en ny bostad är det viktigt att undersöka huset noggrant och notera eventuella fuktrelaterade problem. Framförallt i områden som källare och vind är fukt vanligt förekommande och dessa områden bör inspekteras noggrant. Varför du bör undersöka detta noggrant är för att vatten- och fuktskador kan vara både tidskrävande och kostsamt att åtgärda. Du kan spara en hel del pengar på att hantera problemet så fort det upptäcks, istället för att vänta tills skadan blir allvarligare. Mögel sprider sig snabbt och desto längre du väntar desto större blir problemet. Om du bott i samma bostad under många år kan det även vara bra att regelbundet inspektera din bostad och leta efter tecken på vattenskador. Ofta upptäcks skador när en unken lukt uppkommer eller fläckar börja ta sig fram på väggar eller golv. Tyvärr är det ofta för sent när detta uppkommer då mögel redan uppkommit. En vattenskada är redan skedd. Som tur är finns det en hel del åtgärder du kan göra för att förebygga vattenskador, vilket kan spara dig en hel del pengar och tidskrävande åtgärder. 

Inspektera dina rör 

Genom att regelbundet se över dina rör kan du säkerställa att allt håller tätt. Titta på rören under vasken, i badrummet och på andra platser du har rör i din bostad. Även om ett rör droppar väldigt lite behöver det hanteras för att det inte på lång sikt ska orsaka en vattenskada. 

Sprickor i kakel 

Kontrollera ditt kakel och klinker, om du hittar sprickor måste det åtgärdas omedelbart för att fukt inte ska ta sig in i sprickorna. 

Borra inte i ditt kakel 

En kanske självklar punkt för vissa, men kanske inte för alla. Att borra i kakel möjliggör för fukt att ta sig in vilken kan orsaka en fuktskada. Om du måste borra ska hålet fyllas med våtrumssilikon innan det används. 

Rengör din golvbrunn 

Rengör din golvbrunn regelbundet, då detta är en riskzoon för vattenskador.  

Ersätt silikontätningar 

Byt ut dina silikontätningar i badrum när de blir gamla och slitna. 

Diskmaskinen 

Kör bara diskmaskinen när du är hemma och vaken, om olyckan är framme kan du agera snabbt. 

Använd fuktskydd vid behov 

På utsatta områden är det bra att använda fuktskydd, som som under diskbänk och under vitvaror. 

Installera golvbrunn under diskbänken 

Om du renoverar eller genomför ett nybygge kan det vara smart att installera en golvbrunn under diskbänken, så vatten enkelt kan rinna bort. 

Håll koll på din källare 

Källaren är en riskzoon för fuktskador. Inspektera den regelbundet för att hålla koll på om några fuktskador uppstått. 

Kontrollera ditt undertak 

Kontrollera ditt undertak på vinden regelbundet. Dålig lukt, fläckar eller synligt dropp är tecken på en vattenskada.